میانگین سرعت  اینترنت ثابت و همراه در ایران تا پایان ماه دسامبر ۲۰۲۱،به ترتیب ۹.۹۲ و ۲۴.۰۳ مگابیت‌برثانیه گزارش شده است. به گزارش شفاف، وب‌سایت Speedtest شاخص‌های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می‌کند و طبق آخرین آمار از این وب‌سایت تا ماه دسامبر سال ۲۰۲۱، میانه جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۲۹٫۵۵ مگابیت‌برثانیه و میانه جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۸٫۵۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۲۹ میلی‌ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه جهانی سرعت دانلود، ۵۹٫۷۵ مگابیت‌برثانیه و میانه جهانی سرعت آپلود ۲۵٫۰۶ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۱۰ میلی‌ثانیه است و ابن مساله بر روی ارتباط قطه به نقطه تاثیر مستقیمی دارد.

سرعت اینترنت ایران

میانگین سرعت اینترنت در ایران

در حال حاضر میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۴٫۰۳ مگابیت‌برثانیه و میانگین سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۹٫۳۴ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۰ میلی‌ثانیه است که رتبه ایران را با ۷ پله سقوط نسبت به ماه گذشته به ۷۷ از میان ۱۳۸ کشور رسانده است.

همچنین در حوزه اینترنت ثابت، میانگین سرعت دانلود در ایران، ۹٫۹۲ مگابیت‌برثانیه و میانگین سرعت آپلود ۱٫۳۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۲۹ میلی‌ثانیه است که رتبه ایران را با یک پله سقوط نسبت به ماه گذشته به ۱۴۳ از میان ۱۷۸ کشور می‌رساند.

سرعت اینترنت ایران

 

رنکینگ جهانی سرعت اینترنت

سرعت اینترنت ایران

رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه دسامبر ۲۰۲۱، به ترتیب به امارات متحده عربی (۱۳۸٫۳۸ مگابیت برثانیه)، نروژ (۱۱۹٫۱۲ مگابیت برثانیه)،کره جنوبی (۱۰۸٫۲۶ مگابیت‌برثانیه)، چین (۱۰۴٫۴۴ مگابیت برثانیه) و قطر (۱۰۴٫۳۰ مگابیت برثانیه) تعلق دارد. همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان، به ترتیب به سنگاپور (۱۹۲٫۱۷ مگابیت‌برثانیه)، شیلی (۱۸۷٫۵۰ مگابیت‌برثانیه)، تایلند (۱۷۵٫۹۳ مگابیت‌برثانیه)، هنگ‌کنگ (۱۶۸٫۶۶ مگابیت برثانیه) و موناکو (۱۶۵٫۴۷ مگابیت‌برثانیه) تعلق دارد.