شرکت پخش فاضل تجارت برجستگان

  • ارتباط نقطه به نقطه بر روی بستر وایرلس به پهنای باند ۲۰۰ مگابیت بر ثانیه به فاصله ۱۸ کیلومتر از پل سیمان تا یافت آباد
  • نصب ، راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری
  • ارائه پهنای باند اختصاصی