شرکت نفت خزر

  • ارتباط نقطه به نقطه بر روی بستر وایرلس به پهنای باند۴۰۰مگابیت بر ثانیه به طول ۲۰ کیلومتر
  • نصب ، راه اندازی و پشتیبانی ارتباط
  • نصب و تنظیم دستگاه voip