فروشگاه

فروش تجهیزات شبکه در تهران و شهرستان، شرکت آرمان سیستم رایمتد با بیش از ۱۰ سال سابقه در کاره فروش و کاره اجرای در ضمینه شبکه های کامپیوتر و اینترنت، یکی دیگر از فعالیت های اصلی شرکت ایجاد ارتباط نقطه به نقطه یا اینترنت P2P می باشد. فرروش تجهیزات شبکه شامل:
  • تجهیزات اکتیو
  • تجهیزات پسیو
  • تجهیزات وایرلس
  • تجهیزات امنیتی
  • و . .